Petroaliments o Sobiranía Alimentària?

Publicació elaborada pel Grup de Petroaliments en col·laboració amb La Directa, març de 2009
Descarregable en format pdf (8 pàgs)Petroaliments o Sobirania Alimentària?
Març de 2009
8 pàgs
PDF - 733.7 kB