En profunditat

Soja

La creixent demanda de soja a Catalunya i Espanya (principalment destinada a l’alimentació animal) es produeix tot ignorant els impactes ambientals i socials que porta associat el model agroexportador d’aquest producte. Als següents documents es pot trobar informació detallada sobre aquesta creixent problemàtica.

 

Més enllaços