En profunditat

Cap a les alternatives: Sobirania energètica

De manera creixent, i en resposta a les polítiques cada vegada més insostenibles entorn de la crisi energètica i la crisi climàtica, van sorgint al Sud i al Nord propostes d’avançar cap a la Sobirania energètica, conjuntament amb la Sobirania Alimentària. Aquí podeu trobar documents i enllaços sobre aquest tema.