En profunditat

Flors

La producció de flors per exportar (principalment a EEUU i Europa) provoca en moltes ocasiones importants impactes ambientals i socials negatius a alguns països empobrits. Als següents documents es pot trobar informació detallada