En profunditat

Què són els agrocombustibles?

Són substàncies elaborades a partir de matèries orgàniques utilitzades com combustibles. Poden ser sòlids (biomassa), gasosos (biogàs, gas de gasificador), o líquids (agrocarburants, quan s’utilitzen en motors de combustió). Presenten una gran diversitat de problemes socials, ambientals i de rendiment energètic. En aquest apartat trobaran: la descripció i procés d’elaboració dels agrocarburants de Primera i Segona Generació; el debat sobre el rendiment energètic; el rendiment en termes d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.