Cimera de Canvi climàtic a Cancún: Declaració de la Via Campesina

10 desembre 2010