Transversals

Deute ecològic

Existeix un nou corrent de pensament que analitza l’intercanvi desigual entre Nord i Sud, en termes mediambientals i de sostenibilitat planetària, i que associen a l’actual model de producció industrial, el consumisme, la producció exhaustiva de residus i l’emissió de gasos hinvernacle per part del Nord, a la necessitat moral i econòmica que aquest repari les conseqüències nefastes que tal model té sobre les poblacions del Sud; això és, la existència d’un deute ecològic adquirit pels països del Nord envers als del Sud. El Deute Ecològic és un eix transversal de les activitats de la Campanya "No et Mengis el Món". En aquest apartat trobeu articles i anàlisis relacionats.

En aquesta secció

 

Més enllaços

  • Reflexions Socio-Ambientals [Blog de Miquel Ortega i Cerdà. Temes: Pesca, Justícia Ambiental, Comerç internacional, Canvi Climàtic]