En profunditat

Crisi Alimentaria

Aprofitant la crisi alimentaria com a fil conductor, és possible analitzar i entendre més acuradament l´actual sistema agroalimentari i les seves repercussions. Al mateix temps, davant la situació actual de solapament de crisis (alimentaria, financera, ecològica i energètica) apareix amb més força i claredat el paradigma de la sobirania alimentaria com a resposta a l´entramat capitalista en el món rural i en l’àmbit alimentari. Aquest apartat pretén oferir els elements més destacables i novedosos d´aquests temes, per obtenir una visió més nítida del moment actual que ens serveixi, també, per encaminar millor les passes i accions futures.