En profunditat

Pesca

Davant de la sobrepesca, la contaminació ambiental, la pesca industrial corporativa, l’aqüicultura insostenible i la destrucció de la pesca artesanal i els seus modes de vida associats, existeixen lluites de resistència i de generació d’alternatives. Propostes basades en mètodes de pesca sostenibles i la defensa de la pesca artesanal.

 

Més enllaços

  • Campanya "OCEAN 2012"