En profunditat

Produccions que es mengen el Món

Productes agroalimentaris obtinguts a través de monocultius d’exportació o de l’aqüicultura/pesca industrial corporativa d’exportació, són un exemple de les injustes relacions que generen deute ecològic i vulneren la sobirania alimentària.

 

Més enllaços