En profunditat

Supermercadisme

Estudis, articles i materials que desemmascaren la nova lògica del capital en l’agricultura i alimentació del segle XXI: el poder corportaiu de la distribució moderna alimentària.

 

Més enllaços