Introducció a la Crisi Alimentària Global

Publicació elaborada per GRAIN, Entrepobles i la Campanya "No et Mengis el Món"
Novembre de 2008
64 pàgs. (castellà)

Davant de la crisi alimentària que afecta actualment a tot el planeta, les respostes que sorgeixen des dels organismes internacionals i els països enriquits estan molt lluny de ser apropiades. No s’identifiquen les causes reals i tampoc s’escolta als principals afectats. Des del Sud i el Nord, aquestos han demostrat tenir la capacitat d’enfrontar el problema formulant propostes concretes. Aprofitant el tema de la crisi alimentària com a fil conductor, resulta possible analitzar i entendre més a fons el sistema agroalimentari i les seves repercussions. Ressalta també amb més força i claredat el paradigma de la sobirania alimentària com una resposta a l’entramat capitalista en el món rural i en l’àmbit alimentari. Aquesta publicació pretén ser una modesta contribució a l’acció constant dels moviments socials del Sud i del Nord, mitjançant una recopilació d’articles que proposen diferents enfocaments crítics i constructius.

 

 Introducció a la Crisi Alimentària Global
Versió pdf completa
Novembre de 2008
64 pàgs. (castellà)
PDF - 2.2 MB