Pesca il.legal a l´Estat espanyol. Nou estudi de no et mengis el món

La pesca il.legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), representa fins a un terç de les captures de determinades espècies com alguns túnids, el peix espasa, la escorpina, el bacallà o el lluç negre. Els impactes ocasionats per aquest tipus d’activitat no es limiten únicament a aspectes mediambientals, si no que també comporten greus conseqüències socials i econòmiques.


La UE és la tercera potència pesquera mundial darrere de Xina i Perú. Dins del marc comunitari, la flota pesquera espanyola manté una gran rellevància i té una influència notòria en les polítiques pesqueres comunitàries. No obstant això, el nombre de vaixells de gran capacitat i/o empreses multinacionals espanyoles denunciades per practicar o afavorir la pesca INDNR és notori El fet que tant la UE com els Estats membres atorguin subsidis a empreses i/o bucs pesquers que estan cometent pesca il•legal és un problema perquè, en fer-ho, els contribuents europeus estan fomentant aquest tipus d’activitats, agreugen les dificultats d’aquells que compleixen la legislació, així com el desenvolupament sostenible a mitjà i llarg term de l’activitat i de la població costanera, tant dels països comunitaris com a externs. En aquest context, l’objectiu del present informe és mostrar els mecanismes de vigilància i control que la UE està implementant, evidenciar mitjançant casos concrets els impactes que ocasiona la pesca INDNR a nivell global i l’ involucrament de vaixells i empreses espanyoles en aquest tipus d’activitats (Albacora, Pescanova, Isabel-Garavilla, Vidal, etc.), assenyalant part de les subvencions directes que han rebut o estan percebent. De la mateixa manera també es realitzar una sèrie de demandes a l’Estat Español i a la UE que de ser implementades millorarien la situació actual en la lluita contra la pesca INDNR.

PDF - 1.4 MB
Pesca il.legal a l´Estat espanyol

54 pàgs.